Wie zijn wij?


The New Voices is een middenkoor, momenteel bestaande uit 22 leden, 19 dames en 3 heren. De leden variëren in leeftijd van 30 tot 65 jaar.

We zingen maandelijks in vieringen in de Sint Jozefkerk in Wassenaar en repeteren wekelijks.

 

Doordat het koor zelf de vieringen voorbereidt heeft het een eigen plaats verworven in de parochiekern.

Vieringen zijn opgebouwd rond een thema dat meestentijds te maken heeft met de lezingen van de dag.

 

De liturgiecommissie zoekt iedere keer naar, bij het thema passende, teksten en liederen zodat de vieringen één geheel vormen.

 

Het repertoire van het koor bestaat, onder andere, uit:

  • gospels
  • spirituals
  • eigentijdse Nederlandse en Engelse kerkmuziek
  • bewerkingen van bekende popsongs zodat deze geschikt zijn voor gebruik in de liturgie

Naast vieringen in de kerk zingt het koor -op verzoek- in bijvoorbeeld verzorgings- of verpleeghuizen, bij huwelijken etc.

Het koor bij het afscheid van Dalyn Cook  (juni 2015)
Het koor bij het afscheid van Dalyn Cook (juni 2015)