Geschiedenis van het koor

Onderstaand staat de geschiedenis van ons koor vermeld. Deze is tot stand gekomen met medewerking van:

 • Emmy van der Wilk, eerste dirigent en erelid van ons koor

De aanleiding

In 1999 (om precies te zijn op 27 juni van dat jaar) zou een feestelijke eucharistieviering plaatsvinden in de Sint Jozefkerk ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Rooms-Katholiek onderwijs in Wassenaar. 

Op initiatief van de toenmalige directeur van de Sint Jan Baptistschool, Leo Elshout, zijn

200 oud-kinderkoorleden van kinderkoor Robijntje ( dat ook verbonden was aan deze kerk) aangeschreven met het verzoek mee te zingen tijdens deze viering. Met degenen die reageerden werd een  gelegenheidskoor samengesteld. Dit koor heeft de jubileumviering muzikaal opgeluisterd. Het gelegenheidskoor bestond uit ongeveer 25 deelnemers.

 

Een deel van de leden van het gelegenheidskoor wilde, warm gelopen vanwege de voorbereidende koorrepetities en de feestelijke viering, doorgaan.

Uiteindelijk is op 30 augustus 1999 de vereniging "The New Voices" opgericht met als doel:

"de bevordering van de belangstelling voor -en de beoefening van- de zangkunst voor met name jongeren, uitgaande van algemene christelijke normen en waarden". 

Het koor repeteerde regelmatig en verzorgde muzikaal een aantal eucharistievieringen.

Onder leiding van Emmy van der Wilk, dirigente, en met Rita Eerden aan de piano, groeit het koor in kwaliteit. 

 

Uitbreiding!!

Vlak na de oprichting van het koor begonnen de voorbereidingen voor de Rockmusical Jesus Christ Superstar. Veel koorleden sloten zich aan bij de groep die de musical zou gaan uitvoeren. 

In april 2000 vond de opvoering plaats in de Sint Jozefkerk.
Na afloop van deze indringende maanden sloot zich een aantal deelnemers bij het jonge koor aan.

Met de nieuwe impuls van deze enthousiaste groep JCS-zangers en zangeressen ging het koor verder en veroverde zich een eigen plaats in de Sint Jozefparochie.

Het bestuur, met Astrid Spring in ’t Veld als voorzitter, ging voortvarend te werk. Er kwam een liturgiecommissie – die de vieringen voorbereidt -  en een muziekcommissie.

Eén maal per maand verzorgt  The New Voices muzikaal een eucharistieviering.

Koorleden zoeken een thema bij de lezingen van de betreffende zondag, en bijpassende teksten.

Ook fungeren koorleden als lector. De vieringen zijn druk bezocht, men is blij met jonge mensen die zich inzetten voor de Sint Jozefkerk.

 

Acties

Het koor onderneemt diverse acties:

 • Er is een rommelmarkt georganiseerd, waarvan de opbrengst naar de Vrienden van de Sint Jozefparochie in Budapest ging.
 • Een actie waarbij parochianen mochten melden aan wie zij een aardigheidje wilden schenken. Koorleden maakten kerststukjes, en brachten dit naar de genoemde persoon, met een lief briefje vanuit degene die de naam had geadviseerd.
 • De actie met Kerstmis 2010 had een goed doel: een ‘’Sta-Op-stoel’’ voor het Hospice Wassenaar. Koorleden bakken cake, maken kerststukjes en maken sieraden. De opbrengst van de verkoop (na een boeiende Kerst-Sing-In) was geslaagd:  koorleden konden de ‘’Sta-Op-stoel’’ aanbieden aan het Hospice.
 • Van een andere actie kwam de opbrengst ten goede aan het Torenfonds en Dinka Kids.

Het koor zingt bij een aantal manifestaties: de Millenniumdag, het Kerkenfestival Ook in verzorgingshuizen zoals Huize Willibrord en Duinstede worden concerten verzorgd. 

Op 12 maart 2011 deed The New Voices mee aan een Korenfestival in de Sint Johannes de Doperkerk te Katwijk. Deze parochie organiseerde dit Korenfestival vanwege haar 100-jarig bestaan. 

 

Mutaties

Zoals overal deden zich ook in en rond het koor diverse wijzigingen voor:

 

Muzikaal

 • Koorleden kwamen en gingen
 • Martin Bonnet ging het koor ondersteunen op drums en percussie.

 • Hans Dekker heeft regelmatig bij Kerstvieringen begeleid op bugel.

 • In 2009 heeft Rita Eerden haar taak neergelegd. Zij werd opgevolgd door Huibert Heukensfeldt Janssen.

 • In september 2010 – na de musical Maria - is Claudia Berman, zangtherapeute, gevraagd om dirigente van het koor te worden.

 • Huibert moest wegens drukke werkzaamheden zijn taak neerleggen. Die lege plaats werd opgevuld door Emmy van der Wilk. Op het feest van Sint Jan de Doper, 24 juni 2013, nam zij afscheid van middenkoor The New Voices, en werd ‘’erelid’’ van het koor.

 • Venwege het vertrek van Emmy van der Wilk moest een nieuwe pianiste worden gevonden Dalyn Cook (Amerikaanse van geboorte) studeerde aan het Koninklijk Conservatorium en was bereid de opengevallen plek in te nemen.
 • Na het vertrek van Claudia Berman heeft Dalyn een jaar lang de functie van dirigent en pianist gecombineerd.
 • In 2015 heeft Dalyn aangegeven dat zij, vanwege het feit dat ze was afgestudeerd, het koor ging verlaten om zich te richten op haar professionele carriëre.
 • Na heel veel moeite heeft The New Voices in augustus 2015 zowel een nieuwe dirigente (Anneke Blanken) als pianiste (Tia Iskandar) aan zich weten te verbinden.
 • Helaas moest Anneke Blanken om gezondheidsredenen haar functie begin 2016 neerleggen.
 • Gelukkig konden we al snel in de vacature voorzien door de aanstelling van Angela Astri Soemantri, oorspronkelijk afkomstig uit Indonesië, maar wonend en studerend in Nederland.

Bestuurlijk

Ook op bestuurlijk vak hebben zich in de loop der jaren een aantal wijzigingen voorgedaan. Achtereenvolgens hebben de volgende koorleden de voorzittershamer gedurende kortere of langere tijd gehanteerd:

 • Astrid Spring in't Veld
 • Alexandra Smit
 • Ellen Klaver
 • Netty Corèl
 • Jacqueline Mulder
 • Rob Bom